Kontaktní informace

Adresa společnosti:
Composite Components a.s.
Vysokomýtská 1294
565 01 Choceň
Česká republika
 
Fakturační adresa:
Composite Components a.s.
Čepí 101
533 32 Čepí
Česká republika
 
IČ:
DIČ:
275 21 788
CZ 275 21 788
 
E-mail:
Tel.:
Fax:
info@compositecomponents.eu
+420 465 473 394
+420 465 473 094
 
COMPOSITE COMPONENTS a.s.
zapsána u KS Hradec Králové oddíl B, vložka 2636
Číslo BÚ : KB Pardubice 35-9977780267/0100


Název Funkce
Jméno

Email
Telefon
Obchodně - technický ředitel
David Hodas
david.hodas@compositecomponents.eu
+ 420 730 521 173
Název Funkce
Jméno
Email
Telefon
Výrobní ředitel
Jan Rusek
jan.rusek@compositecomponents.eu
+ 420 739 584 332

Název Funkce
Jméno
Email
Telefon
Ředitel kvality a představitel vedení pro jakost 
Bc. Oldřiška Krejčoková 
oldriska.krejcokova@compositecomponents.eu
+ 420 739 482 620
Název Funkce
Jméno
Email
Telefon
Ředitelka ekonomiky a lidských zdrojů
Mgr. Jana Doušová
jana.dousova@compositecomponents.eu
+ 420 773 341 619