Technologie

Image 0 - vyroba_10
vyroba_10

Společnost Composite Components při své výrobě využívá všech nejnovějších technologií, které zaručují jejím výrobkům špičkové parametry.


Pro vlastní výrobu dílů je volena buď ruční, nebo některá ze strojních metod. Rohodujícími parametry při volbě konkrétní výrobní metody jsou požadavky zákazníka na sériovost výroby, specifické požadavky na výrobek či požadavky na totožnost vyráběných dílů jedné série.


Časově nejnáročnější je metoda ruční výroby. Výhodu této metody je však poměrně jednoduchá a tedy levná forma a také nejlepší mechanické vlastnosti vyrobeného dílu. Poněkud obtížněji se touto metodou dosahuje rozměrové identity výrobků z jedné formy. Zejména pro možnost dosažení unikátních mechanických parametrů výrobku je tato metoda používána pro leteckou výrobu. Při letecké výrobě je však nutné absolutně dodržet předepsané postupy a proto se jí mohou věnovat pouze nejpečlivější, nejzručnější a nejzodpovědnější pracovníci. Touto metodou se také vyrábějí díly, u nichž zákazník požaduje pouze několika kusovou sériovost.


Image 0 - vyroba_03
vyroba_03

První z používaných strojních metod je takzvané lehké RTM. Proti ruční metodě je zde výrazně snížena pracnost výroby dílů, forma je však mnohem komplikovanější a tedy i dražší. Při použití lehkého RTM je do spodního dílu formy manuálně kladena sklovýztuž na případně nanesenou vrstvu gelcoatu a poté je forma uzavřena víkem formy (s také případně nanesenou vrstvou gelcoatu).Následně je uzavřená forma napojena na vývěvu, která vytváří uvnitř formy podtlak. Současně se vznikem podtlaku ve formě je do formy injektážím kanálem vstřikována směs pryskyřice, která velice rychle a dokonale vyplňuje vnitřní prostor formy a dokonale prosycuje zmíněnou sklovýztuž. Tato metoda výroby je používána pro sériovou výrobu.


Druhou strojní metodou, používanou v naší společnosti je takzvané těžké RTM. Formy, používané pro tuto výrobu jsou nejsložitější, nejtěžší a nejdražší. Do formy, na připravenou vrstvu gelcoatu je opět vložena potřebná sklovýztuž a forma je uzavřena připraveným víkem.

Image 0 - vyroba_05
vyroba_05

K manipulaci s formou a víkem však obvykle musí být použito mechanických strojů, neboť tyto jsou extrémně těžké. Víko formy je po jeho usazení na formu mechanicky, pneumaticky či hydraulicky upnuto k formě. Následné plnění formy pryskyřicí a prosycování sklovýztuže probíhá již bez zajištění podtlaku ve formě. Pryskyřice je však do formy vstřikována pod mnohem vyšším plnícím tlakem – proto musí být forma i víko tak masivní a vzájemně zafixovány. Vlastní výrobní čas u této metody je nejkratší, forma je však nejtěžší a musí být použity další přípravky k fixaci víka a manipulaci s formou a víkem. Tato výrobní metoda je používána u dílů s největší sériovostí.


Společnost Composite Components má veškeré vybavení i zkušenosti k použití kterékoli z výše uvedených výrobních technologií.