Kvalita

Image 0 - 2
2

Kvalitě je ve firmě Composite Components věnována maximální pozornost, vychází to již z tradice, protože výrobky firmy Klenor a následně i v pokračující firmě Composite Components jsou vyráběny pro letecký a automobilový průmysl, kde je kladen na kvalitu mimořádný důraz, neboť na kvalitním a spolehlivém výrobku mnohdy závisí i lidské životy, zvláště pak v leteckém průmyslu. Proto u nás v Composite Components prochází každý výrobek několikrát mezioperační kontrolou a nakonec všechny díly bez rozdílů prochází 100% výstupní kontrolou.


Kontrola a kontrolní měření jsou již u zrodu modelu následně pak je proměřována i vyrobená forma, kdy naměřené hodnoty, měřené speciálním laserovým 3D přístrojem se porovnávají se zadanými 3D daty zákazníka. Jen tak lze dosáhnout nejvyšší kvality a přesnosti tvaru daného výrobku.


Obr. Měření formy panelu BOVA


Image 0 - 3
3
Image 1 - 11
11
Image 2 - 1
1

Obr. Měření formy a lepícího přípravku nárazníků


Image 0 - 5
5
Image 1 - 4
4


Samozřejmostí je i kontrola kvality a doba expirace vstupních materiálů. Všechny dodávané materiály jsou dodávány s certifikátem a atestem kvality složení a dobou exspirace. Přesto u nás všechny materiály nové dodané šarže prochází kontrolou, která provádí ještě vlastí měření např. měření viskozity.


Image 0 - 6
6

V průběhu výroby má každý výrobek svůj identifikační čárový kód, který je snímán a zadáván do systému řízení výroby a kontroly u každé jednotlivé operace tak, že lze zpětně dohledat, kdo a kdy danou operaci prováděl, na které formě byl výrobek vyroben a jaký plnící přístroj byl použit a to vše pro případ snadné identifikace zjištění příčiny vzniku neshody neboli vady výrobku a následné nápravy závady ve výrobním procesu.


Image 0 - 7
7
Image 1 - 8
8

Na závěr každý výrobek bez výjimky prochází výstupní kontrolou.


Image 0 - 9
9
Image 1 - 10
10

certifikát     politika kvality