• hlavicka.jpg
Important contacts
OfficeAddress of establishmentRegistration

Composite Components a. s.
17. listopadu 237
530 02 Pardubice

IČ: 275 21 788 
DiČ: CZ 275 21 788

Composite Components a. s.
Vysokomýtská 1294
565 01 Choceň

Tel.: +420 465 473 394
E-mail: info@compositecomponents.eu

Composite Components a. s.

registered at KS Hradec Králové, section B, insert 2636
Account: KB Pardubice 35-9977780267/0100

Contacts

Economics and Human Resources Director
Bc. Jiří Kourek
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+ 420 777 741 696
Production Manager
Ing. Jan Rusek
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+ 420 739 584 332
Quality Director and Quality Management Representative
Ing. Marek Malinský
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+ 420 774 410 121
Commercial and technical director
Ing. David Hodas
  david.hodas@compositecomponents.eu
+ 420 730 521 173
IT Director
Mgr. Jiří Beneš
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 703 194 528
Purchase and supply
Petr Švehlík
  petr.svehlik@compositecomponents.eu
+ 420 773 341 609 
Logistics 
Vít Kristek
  vit.kristek@compositecomponents.eu
+ 420 739 534 865
Logistics, trader
Lenka Vítková 
  lenka.vitkova@compositecomponents.eu
+ 420 773 341 600
Personnel
Pavla Štěpánková
  pavla.stepankova@compositecomponents.eu
+ 420 703 194 521
Building manager
Jiří Hašek
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+ 420 739 482 618 

Do you have a question? Write...

Items marked (*) are required

Please type your full name.
Invalid email address.
Neplatný vstup
Neplatný vstup

Podmínky zpracováním osobních údajů

 

Souhlasím, aby správce zpracovával mé osobní údaje po dobu 12 (dvanácti) měsíců od udělení tohoto souhlasu. Jestliže před uplynutím této doby dojde k uzavření pracovněprávního vztahu se Správcem jako zaměstnavatelem, zanikne mnou udělený souhlas dnem vzniku pracovního poměru.

Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů Správci je dobrovolné a že mám jako Subjekt osobních údajů vůči Správci právo na informace v níže uvedených kategoriích:

 1. Účel zpracování
 2. Kategorie dotčených osobních údajů
 3. Údaje o příjemcích osobních údajů
 4. Plánovaná doba pro ukládání osobních údajů
 5. Veškeré informace a zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
 6. Skutečnost, že dochází k automatizování, profilování
 7. Informace o přijatých opatřeních

Dále jsem oprávněn:

 1. žádat o přenositelnost údajů
 2. žádat o omezení zpracování osobních údajů
 3. žádat o vydání potvrzení o zpracování údajů o něm
 4. žádat o opravu osobních údajů
 5. žádat o výmaz osobních údajů
 6. uplatnit právo na námitku
 7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, email: posta@uoou.cz v případě důvodného podezření, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právem na ochranu jeho soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

 

Správce je vždy povinen zabývat se žádostí Subjektu údajů a bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti poskytnout požadované informace či provést požadované úpravy osobních údajů. Tuto lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být Subjekt údajů ze strany Správce informován, včetně důvodů takového prodloužení.

Před odesláním potvrďte souhlas s podmínkami zpracování osobních údajů