• hlavicka.jpg
Důležité kontakty
SídloAdresa provozovnyObchodní rejstřík

Composite Components a. s.
17. listopadu 237
530 02  Pardubice

IČ: 275 21 788
DIČ: CZ 275 21 788

Composite Components a. s.
Vysokomýtská 1294
565 01 Choceň

Tel.: +420 465 473 394
E-mail: info@compositecomponents.eu

Composite Components a. s.
zapsána u KS Hradec Králové oddíl B, vložka 2636
Účet: KB Pardubice 35-9977780267/0100

Kontakty

Ředitel ekonomiky a lidských zdrojů
Bc. Jiří Kourek
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 777 741 696
Výrobní ředitel
Ing. Jan Rusek
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 739 584 332
Ředitel kvality a představitel vedení pro jakost 
Ing. Marek Malinský
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 774 410 121
Obchodně - technický ředitel
Ing. David Hodas
  david.hodas@compositecomponents.eu
+ 420 730 521 173
Bezpečnostní a IT ředitel
Mgr. Jiří Beneš
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 703 194 528
Referent MTZ 
Petr Švehlík
  petr.svehlik@compositecomponents.eu
+ 420 773 341 609 
Logistik 
Vít Kristek
  vit.kristek@compositecomponents.eu
+ 420 739 534 865
Logistik, obchodník 
Monika Jedličková
  monika.jedlickova@compositecomponents.eu
+ 420 739 534 905
Personalista
Pavla Štěpánková
  pavla.stepankova@compositecomponents.eu
+ 420 703 194 521
Správce budov 
Jiří Hašek
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 739 482 618 

Máte dotaz? Napište...

Položky označené (*) jsou povinné

Please type your full name.
Invalid email address.
Neplatný vstup
Neplatný vstup

Podmínky zpracováním osobních údajů

 

Souhlasím, aby správce zpracovával mé osobní údaje po dobu 12 (dvanácti) měsíců od udělení tohoto souhlasu. Jestliže před uplynutím této doby dojde k uzavření pracovněprávního vztahu se Správcem jako zaměstnavatelem, zanikne mnou udělený souhlas dnem vzniku pracovního poměru.

Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů Správci je dobrovolné a že mám jako Subjekt osobních údajů vůči Správci právo na informace v níže uvedených kategoriích:

 1. Účel zpracování
 2. Kategorie dotčených osobních údajů
 3. Údaje o příjemcích osobních údajů
 4. Plánovaná doba pro ukládání osobních údajů
 5. Veškeré informace a zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
 6. Skutečnost, že dochází k automatizování, profilování
 7. Informace o přijatých opatřeních

Dále jsem oprávněn:

 1. žádat o přenositelnost údajů
 2. žádat o omezení zpracování osobních údajů
 3. žádat o vydání potvrzení o zpracování údajů o něm
 4. žádat o opravu osobních údajů
 5. žádat o výmaz osobních údajů
 6. uplatnit právo na námitku
 7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, email: posta@uoou.cz v případě důvodného podezření, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právem na ochranu jeho soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

 

Správce je vždy povinen zabývat se žádostí Subjektu údajů a bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti poskytnout požadované informace či provést požadované úpravy osobních údajů. Tuto lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být Subjekt údajů ze strany Správce informován, včetně důvodů takového prodloužení.

Před odesláním potvrďte souhlas s podmínkami zpracování osobních údajů