• hlavicka.jpg
Řízení kvality
3d skenery 1

Řízení kvality je ve firmě Composite Components věnována maximální pozornost, která vychází již z dlouholeté tradice od roku 2007.

Cílem managementu řízení kvality je plnit všechny zákaznické požadavky a převyšovat očekávání našich zákazníků. Jako dodavatelé komponentů do automotive jsme certifikování normou IATF 16949 a ISO 9001, kde dbáme o neustálé zlepšování, zefektivňování našich procesů, zvyšování kvalifikací našich zaměstnanců a rozvíjení dobré spolupráce s našimi zákazníky i dodavateli. Naše společnost neustále rozšiřuje portfolio našich komponentů nejen v automotive průmyslu, kde je vyžadována precizní kvalita všech produktů. Proto u nás v Composite Components procházejí výrobky několika kontrolami, přes vstupní, mezioperační až po výstupní kontrolu výrobku k zajištění a ověření spokojenosti všech našich zákazníků.

Kvalita výrobků je rozhodujícím faktorem pro úspěch naší společnosti. Abychom splnili všechny naše závazky týkající se kvality dané našim zákazníkům jsou již všechny etapy návrhu procesu výroby pod projektovým řízením včetně nových technologií pro rozměrové ověření nebo reverzní inženýrství. Tato měřící technika nám zajišťuje rozměrové i tvarové měření všech komponentů a pomáhá tak ověřit shodu s výrobní dokumentací. Pro naše potřeby využíváme 3D skenery HandyScan a HandyProbe od společnosti AMETEK s vysokou mírou přesnosti.

3d skenery 2
Výborná dohledatelnost našich komponentů je dána jedinečnými identifikačními štítky, na kterém jsou obsaženy všechny informace o výrobě, kontrole kvality, technologii, logistice atd. Každý komponent má svůj identifikační čárový kód, který je naskenován do našeho informačního systému. Od této chvíle dokážeme sledovat tok komponentů výrobním závodem nebo automaticky generovat sériová čísla výrobků pro požadavek FIFO. Všechny kontrolní postupy, pracovní návodky a technologické postupy jsou dostupné ve výrobních prostorách on-line, v elektronické podobě. Pro řízenou dokumentaci je využíván databázový software Weda, který zabezpečuje schvalovací proces dokumentů a vedení řízených dokumentů dle požadavků IATF. Paralelně je využíván informační systém K2, kde jsou všechny ostatní potřebné informace napříč celou společností.

Cerftifikáty

iso 9001iatf